PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ


 

Abychom Vám mohli Průkaz ENB zpracovat, potřebujeme tyto podklady :

 

 1. Plán situace stavby
 2. Z technické části projektové dokumentace :
 • technická zpráva
tato zpráva musí obsahovat :
 • popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů ( použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech ) a bude-li instalováno nucené větrání.
 • popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů ( účinnost rekuperace tepla, použití zemního ( příp. solankového ) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany
  
       3.   Z architektonické a stavebně - technické části projektové dokumentace
 • Technická zpráva
 • Půdorys jednotlivých podlaží ( vč. případného suterénu )
 • řezy
 • pohledy
Tyto podklady mají obsahovat :
 • skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
 • typ oken ( svislých a střešních ), balkonových a vchodových dveří ( plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení ( dvojsklo, trojsklo, s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu )

Seznam podkladů je ke stažení v PDF zde


Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved