Postup získání podkladů


Máte neúplné nebo dokonce žádné podklady pro výpočet Průkazu ENB k Vašemu objektu ?

N  E  V  A  D  Í   !!!

S naší technickou pomocí si je můžete vytvořit sami, případně Vám objekt zaměříme a podklady zpracujeme.

 

 

Je několik možností, jak si potřebné podklady pro výpočet zajistit :

 

1)      mám výkresovou dokumentaci ( půdorys všech podlaží, řezy, pohledy ), ale ostatní informace o objektu chybí ( konstrukce stropů, podlah,   zdroje tepla, vzduchotechnika, atd. ) viz. seznam podkladů

a)      provedeme prohlídku objektu a zjistíme údaje, které doplníme v příloze objednávky - údaje o budově

nebo

b)      vyplníte nám přílohu objednávky - údaje o budově s pomocí našeho manuálu technická pomoc.


2)      mám údaje o zdrojích tepla, vzduchotechnice, atd. ( viz. seznam podkladů ), ale výkresová část chybí

a)      objekt Vám zaměříme a zpracujeme pasport objektu nebo dokumentaci pro výpočet průkazu

nebo

b)      v jednoduchém kreslícím programu Sweet home 3D ( ke ztažení zdarma  ) nám nakreslíte výkresy sami a s naším manuálem technická pomoc doplníme potřebné údaje


3)      nemám žádnou dokumentaci od objektu

a)      objekt zaměříme, provedeme prohlídku a zpracujeme pasport objektu nebo dokumentaci pro výpočet průkazu

nebo

b)      vše si vytvoříte sami - vyplnění přílohy objednávky - údaje o budově, nakreslení jednoduchých výkresů v kreslícím programu Sweet home 3D ( ke ztažení zdarma ) a s naším manuálem technická pomoc doplníte potřebné údaje


4)       U alternativy 2 a 3 můžete využít v rámci technické pomoci možnost zpracování podkladů dle zpracovaných vzorových domů.V případě podobnosti objektu lze jen upravit o skutečný stav a odeslat jako přílohu objednávky.

 

 

 


Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved