CENÍK PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV


 

Objekt

 (energeticky vztažná plocha)

Jednoduché konstrukce

( počet podlaží do 2,počet zón do 2,

jeden zdroj vytápění a TUV, příp. kombinace 2 zdrojů,

konstrukce dle pásma a ceníku projektových prací )

Složitější konstrukce

( počet podlaží více než 2, počet zón více než 2,

více zdrojů vytápění a TUV,

konstrukce dle pásma a ceníku projektových rací )

do 100 m²

2 000 - 3 200 Kč

2 400 - 3 900 Kč

do 150 m²

2 400 - 3 600 Kč

2 900 - 4 200 Kč

do 200 m²

2 900 - 4 200 Kč

3 600 - 5 100 Kč

Více než 200 m²

smluvní cena

smluvní cena

 Ceny jsou uvedeny bez DPH ( po dohodě lze uplatnit cenu bez DPH )

Cena je stanovena pro 2 paré vyhotovení průkazu ENB ve standardní době zpracování  ( do 10 dní od zajištění podkladů a objednání )

 

Ceník - technické činnosti :

Předmět :

-        zajištění podkladů a prohlídka objektu

( prověření možnosti zajištění podkladů, třídění a výběr stávající dokumentace, srovnání se skutečným stavem )

-        zaměření objektu, fotodokumentace

Zjištění stávajícího stavu objektu, zaměření skutečného stavu ( bez průzkumu skladeb konstrukcí )

-        zpracování pasportu objektu  ( 2 paré )

Technická zpráva, výkresová část ( půdorysy, řez, pohledy, fotodokumentace )

Cena :

1)      cena účtovaná v hodinové účtovací sazbě           HZS 240 Kč/h

2)      dohodnutá smluvní cena dle ceníku pasportů objektu - viz. ceník projektových prací

 

Ceník - cestovné :

Cestovné účtujeme při vzdálenosti větší než 20 km od střediska ( Hranice, Brno )

Cena                                                                       8 Kč/km


Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved