Průkaz energetické náročnosti budovy


Co je průkaz ENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie ( a tedy i nákladů ) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi a pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné a bytové domy i pro budovu v sektoru služeb a výroby.

 

Jak průkaz  ( PENB ) vypadá?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven vyhláškou č. 78/2013 sb. o energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska vytápění, chlazení , ohřevu teplé vody, větrání a osvětlení.

                                                                     

 

Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A

Mimořádně úsporná

B

Velmi úsporná

C

Úsporná

D

Méně úsporná

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná

 

Komu je průkaz ENB určen?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let.
Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Nově je podle novely zákona 406/2000 od 1.1.2013 nutno předložit Průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo jejím pronájmu a dále pak zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech.

 

Kdo mi může průkaz ENB zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Máme oprávnění ministerstva průmyslu a obchodu pro vypracovávání PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV.

 

Máte zájem o objednání zpracování energetického průkazu k Vašemu objektu?
 
 
 
Průkaz energetické náročnosti budovy

Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved